• http://eurobuty.com.pl/

pasek

Dotacja

europejski fundusz rozwoju regionalnego  innowacyjna gospodarka 

 

“Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Uprzejmie informujemy, iż firma Euro-Moda-Obuwie Janusz Żydzik Spółka Jawna zrealizowała projekt: Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą Euro-Moda-Obuwie Janusz Żydzik Spółka Jawna a Dostawcami i Odbiorcami obuwia Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-18-121/12-00 z dnia 14.01.2013r.
Realizacja projektu: 01.02.2013 - 30.09.2013 r.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 http://www.parp.gov.pl
 http://www.poig.gov.pl
 http://europa.eu/index_pl.htm
 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 http://www.mrr.gov.pl